Kancelaria MMO

Nowa ustawa o prawie konsumenckim

Z dniem 25 grudnia wejdzie w życie nowa ustawa o prawie konsumenckim. Zakres wprowadzonych zmian będzie bardzo szeroki, dotyczyć będzie m. in. terminów oraz sposobów realizacji rękojmi, gwarancji oraz zwrotów.

Przypuszczam, że każdy z nas miał do czynienia z umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. zakupy przez internet bądź telefon). W przypadku zawarcia takiej umowy konsument będzie miał 14 dni (a nie tak jak do tej pory 10) na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. W tym czasie, jeśli się rozmyślisz, powinieneś złożyć przedsiębiorcy pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie (nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy) zwrócić towar sprzedawcy.

Przedsiębiorca o powyższym prawie powinien powiadomić konsumenta. W przypadku gdy zaniecha tego obowiązku – termin przedłuży się do 12 miesięcy (obecnie są to trzy miesiące).

Nowa ustawa reguluje również kwestię kosztów przesyłki w przypadku, gdy klient odeśle zakupiony towar. Przedsiębiorca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Adwokat Magdalena Miechowska-Ostatek