Kancelaria MMO

Zakres usług

Pomoc prawna jakiej udziela Kancelaria polega najczęściej na reprezentowaniu Klienta w postępowaniu sądowym, udzieleniu porady, sporządzeniu umowy lub przygotowaniu opinii prawnej. Możliwe jest także podjęcie dłuższej współpracy w ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów opracowaliśmy kompleksowy zakres usług z przedstawionych poniżej dziedzin prawa.

I. prawo cywilne

 • uzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych, odszkodowań za błędy lekarskie, odszkodowań za wypadki przy pracy i inne

 • dochodzenie wierzytelności z tytułu umów sprzedaży, wykonanych usług bądź zleceń (w tym również w trybie postępowań elektronicznych)

 • tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego

 • sprawy z zakresu prawa własności

II.prawo karne

 • obrona w sprawach karnych

 • obrona w sprawach o wykroczenia

 • uzyskiwanie odszkodowań za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie

 • występowanie w imieniu oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego

III. prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód oraz o separację

 • podział majątku wspólnego

 • alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego

 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem

 • ustalenie władzy rodzicielskiej

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

IV.prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • sprawy o zachowek

V. prawo pracy

 • ustalenie stosunku pracy

 • uzyskiwanie zaległego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

 • sprawy o mobbing

 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy

 • sprawy o odszkodowania za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas rozmów z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy, jak również wartości przedmiotu sporu.