Kancelaria MMO

„Złoty pociąg”, czyli co zrobić ze znalezioną rzeczą.

złoty pociąg

źródło: polska.newsweek.pl

Historia o wielkim znalezisku – „Złotym pociągu” z czasów II Wojny światowej od kilku dni wzbudza wielkie emocje w mediach, wśród historyków i poszukiwaczy skarbów.

A czy Ty wiesz, co powinieneś zrobić i jakie prawa ci przysługują, gdy na swojej drodze znajdziesz pieniądze lub inne wartościowe rzeczy?

Obowiązkiem każdego z nas jest powiadomienie w ciągu 2 tygodni właściciela znalezionej rzeczy (np. gdy znaleziono portfel, w którym znajdują się dokumenty pozwalające zidentyfikować właściciela) o znalezisku. Jeżeli nie da się ustalić, kto jest właścicielem rzeczy, powinniśmy powiadomić Policję lub Biuro Rzeczy Znalezionych starostwa właściwego ze względu na miejsce znalezienia rzeczy. Zaniechanie tego obowiązku stanowi wykroczenie przewidziane przez art. 125 Kodeksu Wykroczeń. Jednocześnie jeżeli nie uczynimy zadość ww. obowiązkom i korzystamy z rzeczy, wówczas dodatkowo dopuszczamy się czynu przywłaszczenia, o którym mowa w art. 119 § 1 Kodeksu Wykroczeń. lub art. 284 § 3 Kodeksu Karnego, w zależności od wartości rzeczy przywłaszczonej.

Organ przechowujący powinien podjąć poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, jeżeli rzecz ta ma znaczną wartość albo jeżeli jest to potrzebne ze względu na jej właściwości lub okoliczności, w jakich została znaleziona. W przypadku ustalenia właściciela rzeczy, należy mu ją zwrócić. W takim przypadku my, jako znalazcy, którzy dopełniliśmy swoich obowiązków, możemy żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosiliśmy swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. Ponadto kosztami, które ponieśliśmy w związku z przechowaniem rzeczy i poszukiwaniem jej właściciela, zostaje obciążona osoba uprawniona do odbioru.

W sytuacji, kiedy zguba nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną (w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia), staje się naszą własnością. Własność znalezionych rzeczy nie przejdzie jednak na nas, gdy znaleziona rzecz ma wartość zabytkową lub jest materiałem archiwalnym. W tej sytuacji rzecz ta, w przypadku jej nieodebranie, staje się własnością Skarbu Państwa.

Adwokat Magdalena Miechowska-Ostatek