Kancelaria MMO

Zmiany w prawie spadkowym

Co się zmieni i kogo będą dotyczyć zmiany w prawie spadkowym, które wejdą w życie w październiku 2015 r.?

money-367973_1280

Ustawodawca uznał, że obecnie obowiązujące przepisy prawa spadkowego nie chronią w sposób należyty spadkobierców przed nieoczekiwaną odpowiedzialnością za długi spadkowe, których wartość przewyższa odziedziczony majątek. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 1012 k.c. spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzn. za długi spadkowe odpowiada także swoim majątkiem – przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (za długi odpowiada do wysokości ogółu aktywów wchodzących do masy spadkowej – przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź spadek odrzucić. Przyjęcie lub odrzucenie spadku powinno zostać złożone w formie oświadczenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Zgodnie z art. 1015 § 2 k.c. brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie powodował, że spadek został przyjęty wprost, co jest równoznaczne z nieograniczoną odpowiedzialność za długi wchodzące w skład spadku.

Dlatego też ustawodawca postanowił zmienić art. 1015 § 2 k.c wprowadzając jako główną zasadę dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. I tak, od 18 października 2015 r., jeśli spadkobierca nie złoży oświadczenia w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o spadku, będzie to jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiedzialność takiego spadkobiercy względem wierzycieli spadkodawcy została ograniczona do wysokości czynnej masy spadku. Przedsatwiając to na prostym przykładzie: jeśli wartość aktywów wynosi 50 tys. zł a długi spadowe wynoszą 80 tys. zł, spadkobierca odpowiada za nie jedynie do wysokości 50 tys. zł.

Pamiętajmy jednak, że powyższa zmiana obejmuje swoim zakresem spadki otwarte (otwarcie spadku następuje z dniem śmierci spadkodawcy) od dnia wejścia w życie ustawy tj. 18 października 2015 r. Wobec spadków otwartych przed tym dniem stosowane będą dotychczasowe przepisy.

Adwokat Magdalena Miechowska-Ostatek